výkaz zisků a ztrátVýkaz zisků a ztrát neboli jinak také výsledovka je spolu s rozvahou jedním ze základních účetních výkazů. Ukazuje, jakého hospodářského výsledku vaše firma dosáhla - jak vysokého zisku či ztráty. Můžete ho sestavovat nejen za současné, ale také za minulé období. Jestliže vedete účetnictví, sestavení výkazu se nevyhnete, protože je dle zákona povinnou součástí účetní závěrky. Pokud však vedete pouze daňovou evidenci, sestavovat jej samozřejmě nemusíte.

Na internetu najdete mnoho vzorů, jak má tento dokument vypadat. Nejlépe však uděláte, když se na něj podíváte do vlastního účetního softwaru. Pokud vůbec nevíte, jak na jeho sestavení, můžete vše buď nastudovat, nebo ještě lépe se obrátit na zkušeného daňového či účetního poradce, který vám se vším pomůže. Jako součást účetní závěrky se tento výkaz sestavuje za předchozí kalendářní či hospodářský rok.

Struktura výkazu zisku a ztrát

Výkaz má jasnou strukturu, kterou byste se při jeho sestavování měli řídit. Když vezmete tržby za prodej zboží nebo za poskytování služeb a odečtete od nich náklady na zboží či služby vyjde vám obchodní marže. V dalším kroku vyčíslíte rozdíl mezi výnosy z finančních činností a náklady na finanční činnosti. Tento rozdíl se označuje jako finanční výsledek hospodaření. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb minus náklady související s provozní činností vyčíslí provozní výsledek hospodaření. Rozdíl mezi mimořádnými výnosy a příjmy je mimořádný výsledek hospodaření. Všechny výsledky je nutné očistit ještě o daň z příjmů, kterou rozlišujeme na daň z běžné činnosti a na daň z mimořádné činnosti.

Co to je zisk

Zisk se v podniku běžně používá pro měření rozsahu, v jakém vaše výnosy překročily v účetním období náklady na tvorbu příjmů. Výkaz zisků a ztrát vyjadřuje, jak vysokého zisku nebo jak vysoké ztráty jsme v našem podnikání dosáhli. Je rovněž podkladem pro hodnocení ziskovosti vložených prostředků. Ačkoliv dnes nemusíte vytvářet ve společnosti s ručením omezeným žádný kapitál a jsou i další formy obchodních společností, kde základní jmění netvoříte, do své firmy většinou něco investujete. Díky výsledovce se tedy můžete podívat, jak se vám peníze vracejí zpět. Je nezbytné rozdělení zisku z hlediska provozní a neprovozní činnosti. Ta první je totiž dlouhotrvající, zatímco neprovozní sumarizuje účetní výsledky všech ostatních aktivit.

Na internetu jistě najdete návody jak výsledovku sestavit a také vzory, do kterých můžete své hodnoty přímo doplnit. Při sestavování myslete na to, že výsledkovka musí být s rozvahou v rovnováze, a pokud tedy někde něco nevychází, pochybení je pravděpodobně na vaší straně.