rozvahaSilniční daň se týká každého podnikatele, který používá auto pro samostatnou činnost. Vztahuje se nejen na OSVČ, ale také na firmy. V tomto článku se dozvíte, jakým způsobem silniční daň platit nebo jak podávat daňové přiznání. Stanovení výše silniční daně je jednoduché. U osobních automobilů se vychází z objemu motoru a u nákladních z počtu náprav a jejich povoleného zatížení. Navíc pokud váš automobil využívá ekologický motor, je od placení silniční daně zcela osvobozen. Stejně tak pokud vlastníte nový vůz, můžete dosáhnout na zajímavou slevu.

Aby vám vznikla povinnost platit silniční daň, musíte vlastnit vozidlo registrované v ČR a to používat k podnikání. V případě osobních automobilů se pro stanovení daně pracuje s objemem motoru. Auta s objemem do 800 cm3 mají roční daň 1200 Kč, do 1250 cm3 činí daň 1800 Kč, do 1500 cm3 je 2400 Kč, do 2000 cm3 3000 Kč, do 3000 cm3 3600 Kč a v případě vyššího objemu je daň 4200 Kč.

Výpočet silniční daně

U nákladních automobilů se bere v potaz počet náprav a hmotnost vozu. Pro jednu nápravu se částka pohybuje od 1800 do 9600 Kč (v případě vozidel vážících nad 8 tun), u dvou náprav činí daň od 1800 do 46200 Kč a u tří náprav od 1800 do 50400 Kč. Pokud má váš vůz čtyři náprav, je sazba daně od 8400 do 44100 Kč za rok. Výpočet silniční daně tedy není vůbec složitý. Stačí se podívat do zákona o silniční dani nebo hledat na internetu. Snadno zjistíte, jak vysokou daň budete muset zaplatit.

Daňové přiznání k silniční dani

Termín pro podání daňového přiznání k silniční dani je 31. leden. Přiznání se vždy podává za předchozí rok, takže silniční daň pro rok 2014 už musíte mít vyřízenou. Jestliže byste daňové přiznání podali pozdě po termínu, hrozilo by vám penále. Teď už tedy pomalu můžete začít řešit silniční daň pro rok 2015.

Silniční daň se hradí buď jednorázově nebo v zálohách. Jestliže si zvolíte způsob zálohového placení, musíte zálohy odvést ve čtvrtletních intervalech příslušnému finančnímu úřadu (ten vám je přidělený buď podle místa bydliště nebo podle sídla firmy). První záloha za měsíce leden až březen je splatná k 15. dubnu, druhá záloha za duben až červen se hradí do 15. července, třetí zálohu za červenec až září je nutné poslat do 15. října a poslední záloha za měsíce říjen a listopad se odvádí do 15. prosince. Zbývající část daně se doplatí k 31. lednu s podáním daňového přiznání, kdy můžete zaplatit i celou částku na rok dopředu a nic nemuset více řešit.

Na slevy a výjimky, kdy není silniční daň nutné platit, se podívejte do zákona o silniční dani. Například pokud máte auto, které není starší devíti let, můžete si sazbu procentuálně snížit (konkrétní procento naleznete v zákoně) nebo pokud vaše auto jezdí na elektrický, hybridní či plynový pohon, bude od placení silniční daně zcela osvobozeno.