daň z příjmů fyzických osobDaň z příjmu fyzických osob je základní přímou daní, která se týká téměř každého z nás. Tuto daň má povinnost platit každý, kdo má nějaké příjmy. Její úprava je obsažena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jejími poplatníky jsou dle tohoto zákona všechny osoby, které žijí na území ČR. Zdaňují se příjmy z tuzemských i zahraničních zdrojů.

Předmětem této daně je několik skupin příjmů, které si na následujících řádcích rozebereme. Jedná se o příjmy ze závislé činnost a funkční požitky (do této skupiny patří například příjmy od zaměstnavatele), dále o příjmy ze samostané činnosti (příjmy z podnikání), z kapitálového majetku (například úroky), z nájmu a ostatní příjmy, které nejsou jinde zařazené a které definuje zmíněný zákon.

Co je předmětem daně z příjmu fyzických osob

V zákoně najdete jednak informace o tom, jaké příjmy dani podléhají a také o tom, na jaké příjmy se nevztahuje. Nemusíte tedy danit například úvěry a půjčky, příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění a další vybrané příjmy. Zákon také obsahuje četná osvobození. Pokud se tedy chystáte něco danit, vždy uděláte dobře, když se obrátíte na daňového či účetního poradce, nebo se zeptáte alespoň na finančním úřadě, abyste se zbytečně nepřipravili o peníze nebo naopak se nedopustili daňového úniku.

Daň z příjmu fyzických osob má četná osvobození

Osvobození uvedených v zákoně o daních z příjmů je opravdu mnoho. Zmíníme si jich jen několik, abyste si udělali představu, na co se daňová povinnost například nevztahuje. Konkrétně všechny najdete ve čtvrtém paragrafu tohoto zákona.

Jedná se například o příjmy z prodeje nemovitosti, pokud jste v ní bydleli alespoň 2 roky před prodejem, přijaté náhrady škody, ceny z veřejných soutěží a reklam do 10 000 Kč, příjmy jako sociální dávky, důchodové pojištění apod., stipendia nebo dotace ze státního rozpočtu. Danit nemusíte třeba ani výživné.

Daňové přiznání

Placení daně z příjmů fyzických osob je vázané na podání daňového přiznání. To se podává vždy do konce měsíce března za předchozí kalendářní rok. Může ho za vás podávat zaměstnavatel, nebo máte možnost ho podat i sami. Ve druhém případě se nejčastěji jedná o podnikatelské subjekty, o lidi, kteří mají více zaměstnavatelů či o ty, kteří přiznávají ještě třeba příjmy z pronájmu či jiné příjmy, které během roku obdrželi.

Následně bude rozhodnuto, zda daň zaplatíte či nikoliv. Její výpočet však není úplně jednoduchý. Potřebujete znát výši svých příjmů a také výdaje, které jste na ně vynaložili. U podnikatelů často dochází ke zjednodušení, kdy místo skutečných výdajů z daňové evidence používají výdaje stanovené procentem z příjmů (tzv. výdajové paušály). Mají tedy možnost odečíst si ze svých příjmů až 80 % výdajů (u zemědělské činnosti). Z rozdílu mezi příjmy a výdaji se stanoví daňový základ, který se ještě upravuje o různé slevy a zvýhodnění. Po odečtení slev činí daň 15 % ze základu.

Kdy se platí daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob musíte zaplatit finančnímu úřadu do stejného dne jako máte povinnost podat daňové přiznání, tedy 1. dubna už by měl mít finanční prostředky u sebe. Můžete si vybrat z několika typů platby - peníze poslat na bankovní účet, zaplatit poštovní poukázkou či v hotovosti přímo na pokladně. Podání daňového přiznání doporučujeme nenechávat na poslední chvíli, jelikož vás na finančním úřadě budou čekat dlouhé fronty. I pokud daňové přiznání k DPFO nestihnete podat čas, nezoufejte. Obvykle je ještě stanoveno několik dní, během kterých neobdržíte pokutu. Přiznání musíte podat, ať už daň platíte či nikoliv.

Většina zaměstnanců svou daňovou povinnost vůbec nemusí řešit, protože za ně vše zařídí jejich zaměstnavatel. Pokud ale podnikáte a vaše daňová povinnost nepřesáhne 30 000 Kč za předchozí rok, nemusíme platit zálohy jako zaměstnanci. Při vyšším zdanění jsou už ale zálohy nutné.